რა ნაბიჯებს დგამს ჯანმო ქვეყნების სეზონური გრიპისათვის მომზადებაში დასახმარებლად?ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისი რუტინულ ზედამხედველობას ახორციელებს რეგიონში გრიპის ვირუსის კუთხით არსებული ვითარების შესასწავლად, ვირუსის გაჩენისთანავე მონიტორინგს უწევს, თუ ვის აზიანებს ვირუსი, როგორ ვრცელდება და რომელი შტამები ცირკულირებს. აღნიშნული შტამების გენეტიკური მახასიათებლების შესწავლისთანავე, ინფორმაციას რეგიონში არსებულ ლაბორატორიებს ვუზიარებთ და რეკომენდაციებს გავცემთ გრიპის საწინააღმდეგო ყველაზე ეფექტური ვაქცინების შესახებ. იმავდროულად, კოორდინაციაში ვიმყოფებით მწარმოებლებთან, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ვაქცინების განახლება ვითარების ცვლილებასთან ერთად. ასევე, რჩევებს ვაძლევთ ქვეყნებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ოპტიმალური გზები არსებობს მოსახლეობის რისკ-ჯგუფების ვაქცინით მოცვის მაღალი დონის მისაღწევად.