მოიძებნა 3 ჩანაწერი


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების ინდექსის კვლევის...

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების ინდექსის კვლევის შედეგების მიხედვით I ადგილი დაიკავა.

.